Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register bezprostredných hrozieb environmentálnych škôd

Register bezprostredných hrozieb environmentálnych škôd obsahuje informácie o vzniknutej bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody (BHEŠ), podrobné údaje o type BHEŠ, o dátume jej vzniku a zistenia, o mieste a rozsahu BHEŠ. Zverejňuje údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi, ktorý hrozbu environmentálnej škody na vybraných prírodných zdrojoch (voda, pôda, druhy a biotopy eu. významu) spôsobil a ktorú je povinný prostredníctvom preventívnych opatrení zmierniť a napraviť. Sprístupňuje údaje o realizovaných opatreniach, o nákladoch vynaložených na prevenciu EŠ, o výsledku prevencie a o súdnych konaniach vedených v súvislosti s hrozbami environmentálnych škôd.

Evidencia prípadov bezprostrednej hrozby environmentálnych škôd

Ev.č.
Názov
Druh
Dátum vzniku
Obec
032020/BHEŠ
Nelegálna skládka v k. ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji a v k. ú. Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov
Hrozba
01.01.2019
Ivanka pri Dunaji
012014/BHEŠ
BHEŠ Dolné Saliby (Dolné Saliby)
Hrozba
12.03.2014
Dolné Saliby
022014/BHEŠ
ČOV Zeleneč
Hrozba
03.04.2014
Zeleneč
042021/BHEŠ
BHEŠ Nedožery-Brezany, areál bývalej spol. Ekosolid, s.r.o .
Hrozba
01.01.2016
Nedožery - Brezany