Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register environmentálnych škôd

Register environmentálnych škôd obsahuje informácie o vzniknutej environmentálnej škode (EŠ), podrobné údaje o type škody, o dátume jej vzniku a zistenia, o mieste a rozsahu EŠ. Zverejňuje údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi, ktorý environmentálnu škodu na vybraných prírodných zdrojoch (voda, pôda, druhy a biotopy eu. významu) spôsobil a ktorú je povinný prostredníctvom preventívnych a nápravných opatrení zmierniť a napraviť. Sprístupňuje údaje o realizovaných opatreniach, o nákladoch vynaložených na prevenciu a nápravu EŠ, o výsledku nápravy a o súdnych konaniach vedených v súvislosti s environmentálnymi škodami.

Evidencia prípadov environmentálnej škody

Ev.č.
Názov
Druh
Dátum vzniku
Obec
022022/EŠ
EŠ v okolí VD Želiezovce
Škoda
02.06.2017
Želiezovce
012020/EŠ
EŠ skládka Vlčie Hory, Hlohovec
Škoda
31.12.2015
Hlohovec