Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Riziko

Proces posudzovania rizík – postup krokov

 1. Preštudovanie Metodickej príručky, Oravec M., Fic M., (2014) - Dokument metodika PDF
 2. Výpočet EAI indexu (pre každú NCHL používané prevádzkovateľom) – kalkulátor on-line
 3. Definovanie zóny zasiahnutia (m, km) pre šírenie látok v plynnom a vodnom prostredí výpočtom v kalkulátore on-line
 4. Výber miesta prevádzky v IS – MAPA a predvoliť zónu zasiahnutia (výsledok z kalkulátora) – zobrazí sa rádius potenciálne zasiahnutého územia
 5. Identifikácia výskytu prírodných zdrojov v IS – MAPA, Tematická mapa (voda, pôda, Natura 2000) v zóne zasiahnutia
 6. Kliknutím na Legendu sa v novom okne zobrazí zoznam potenciálne ohrozených prírodných zdrojov v zóne zasiahnutia

Metodika pre posúdenie rizík environmentálnej škody

náhlad do metodickej príručky
náhlad do metodickej príručky
Metodická príručka je určená všetkým prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z., teda právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Poskytuje malým a stredným podnikateľom, veľkým podnikom, ako aj štátnej správe návod v niekoľkých jednoduchých krokoch, ako realizovať povinnosti vo vzťahu k zabezpečeniu finančného krytia zodpovednosti za environmentálne škody, vrátane analýzy environmentálnych rizík, ako základu pre určenie zdrojov s potenciálom environmentálnej škody a odhadu zodpovedajúcej výšky tohto finančného krytia. Sprievodca je prehľadne rozdelený do nasledujúcich krokov:
 1. Prvotné posúdenie environmentálnych rizík
 2. Podrobné posúdenie environmentálnych rizík
 3. Definovanie miery rizika
 4. Definovanie následkov
 5. Stanovenie výšky a spôsobu finančného krytia
 6. Príklady, uľahčujúce pochopiť filozofiu a spôsob výpočtu
Otvoriť dokument metodika v novom okne (pdf, 1.52MB)