Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Podnety environmentálnych škôd a hrozieb

Podnet môže byť podaný verejnosťou len vo vybraných prípadoch veľmi závažného znečistenia a poškodenia ŽP týkajúceho sa vôd, pôd, druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000). Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri (čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.

Názov Okres Obec Lokalita Opis udalosti Vznik Stav Výsledok
Prešetrenie znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy Detva Detva intravilán obce Detva 04.06.2017 U N
Žiadosť o pomoc, radu pri riešení likvidácie environmentálnej záťaže Prešov Bzenov pozemky bývalého JRD Bzenov 19.04.2018 U N
Vytekajúca hnojovka do okolia vodného toku v k. ú. Dekýš Banská Štiavnica Dekýš obec Dekýš 03.04.2020 U N
Pozemky v k. ú. Levoča - potenciálna environmentálna škoda Levoča Levoča Hušták, Kamľovka, Za garáže, Hliníky, Šlichta, Žompy, Štátberg, Štenberg, Hoľa, Za sypancom, Šajby, Novoveská cesta, Bulgária, Pod traťou... 31.01.2019 U O
Stav podnetu:
P - podnet v posudzovaní
U - podnet ukončený
Výsledok:
N - nerelevantný podnet
0 - nepotvrdená EŠ, BHEŠ
X - potvrdená EŠ, BHEŠ

Informácia o škode.

Pravdepodobní pôvodcovia:

Odosielateľ:

Komu je adresovaný podnet (úrad):

Prílohy