REGISTER BEZPROSTREDNÝCH HROZIEB ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD

Register bezprostredných hrozieb environmentálnych škôd obsahuje informácie o vzniknutej bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody (BHEŠ), podrobné údaje o type BHEŠ, o dátume jej vzniku a zistenia, o mieste a rozsahu BHEŠ. Zverejňuje údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi, ktorý hrozbu environmentálnej škody na vybraných prírodných zdrojoch (voda, pôda, druhy a biotopy eu. významu) spôsobil a ktorú je povinný prostredníctvom preventívnych opatrení zmierniť a napraviť. Sprístupňuje údaje o realizovaných opatreniach, o nákladoch vynaložených na prevenciu EŠ, o výsledku prevencie a o súdnych konaniach vedených v súvislosti s hrozbami environmentálnych škôd.

Evidencia prípadov bezprostrednej hrozby environmentálnych škôd

V SR sú registrované tieto prípady bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.


Evid. čísloDruhNázovObecOkres 
012014/BHEŠBezprostredná hrozba EŠ (nie je prípad env. škody)BHEŠ Dolné SalibyDolné SalibyGalanta
022014/BHEŠBezprostredná hrozba EŠ (nie je prípad env. škody)BHEŠ ZelenečZelenečTrnava